Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Googlab Scientific Sp. z o.o. z siedzibą w Rokocin przy ul. Brzozowa 8

Powierzone nam dane osobowe, szczególnie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu przetwarzane będą:

  • w celu założenia konta Klienta oraz realizacji zamówień i ofert,
  • jeżeli wyrazisz na to zgodę to również w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych (newsletter) oraz informacji handlowych przez Googlab Scientific Sp. z o.o. 

Prawa dostępu do danych:

Klient sklepu www.googlab.pl ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania w zakładce - MOJE KONTO, każdy klient po ZAREJESTROWANIU SIĘ ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Gwarancja Bezpieczeństwa

Sklep www.googlab.pl wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i adresów dostawy), jakie są w tej chwili dostępne.

Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.

W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Certyfikat naszego sklepu został wydany przez firmę Certun, która wcześniej sprawdziła wiarygodność GoogLab.pl