Zakup z odroczonym terminem płatności dla jednostek budżetowych i instytucji. Sprawdź warunki »
1szt Test Antygenowy na koronawirusa SARS-CoV-2 - Wymaz

1szt Test Antygenowy na koronawirusa SARS-CoV-2 - Wymaz

GPB0026ANTYGEN/5szt

Drogi Kliencie!

Czy jesteś aktualnie chory?

Czy masz objawy zakażenia koronawirusem, czyli gorączkę, katar, ból zatok i gardła, brzucha, duszności, utratę smaku czy węchu?

Czy chcesz sprawdzić, czy to Covid-19?

Zrób to naszym  testem antygenowym!

Duża ilość na magazynie i szybka realizacja!

Wybierz test antygenowy na koronawirusa SARS-CoV-2 wymazowy!

Test posiada certyfikaty CE, IVD!

NR zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ID783368125230

15,00 zł
Netto
Ilość

Polityka prywatności

Koszta dostawy

Bezpieczeństwo zakupów

SKŁADNIKI ZESTAWU

 • 1x kaseta testowa
 • 1x buteleka z buforem ekstrakcyjnym
 • 1x probówka ekstrakcyjnych
 • 1x sterylna wymazówka do pobierania wymazu
 • 1x instrukcja testu

PRZEZNACZENIE ZESTAWU

Test służy do szybkiego wykrywania antygenu SARS-COV-2 , jest szybkim wizualnym testem immunologicznym do jakościowego, wstępnego wykrywania antygenów SARS-COV-2 w próbkach z wymazów gardłowych lub nosowych lub nosowo-gardłowych.Uznawany jest jako test przesiewowy. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS CoV-2 i nie można ich traktować jako jedynej podstawy do leczenia lub innych decyzji dotyczących postępowania.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ ZESTAWU

 • Zestaw powinien być przechowywany w temperaturze od 2 do 30°C aż do upływu daty przydatności do użycia wydrukowanej na zaplombowanej saszetce.
 • Test musi pozostać w zamkniętej saszetce aż do jego użycia.
 • Nie zamrażać.
 • Należy uważać, aby chronić składniki zestawu przed zanieczyszczeniem. Nie używać jeżeli wystąpił ślad zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub opadów.  Zanieczyszczenie biologiczne sprzętu dozującego, zbiorników lub odczynników może prowadzić do fałszywych wyników.

JAK DZIAŁA TEST NA ANTYGENY

Antygeny są to białka występujące na powierzchni wirusa umożliwiające jego identyfikację. Podczas testu, antygen SARS-CoV-2 w próbce oddziałuje z przeciwciałem monoklonalnym anty-SARS-CoV-2 sprzężonym z cząsteczkami barwnika. Dzięki temu, jeżeli w próbce znajduje się wirus SARS-CoV-2, w odpowiednim miejscu kasety testowej pokazuje się kolorowa linia.

PRZYGOTUJ SIĘ DO BADANIA

 • bądź na czczo lub około 3 godziny po ostatnim posiłku
 • zachowaj również dwugodzinny odstęp od przyjmowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych takich jak np. krople, maści czy aerozole
 • przed  wymazem  nie przepłukuj ani nie wydmuchuj nosa
 • nie myj zębów
 • nie stosuj płynów do płukania jamy ustnej
 • nie stosuj żadnych tabletek do ssania

JAK ZROBIĆ TEST NA ANTYGENY?

*Uwaga: W przypadku próbek skondensowanych, jeżeli badana próbka nie migruje do membrany w ciągu 20 sekund, należy dodać jeszcze jedną do dwóch kropli odczynnika ułatwiającego migrację próbki na membranę.

Przed użyciem należy doprowadzić test, próbki i/lub kontrole do temperatury pokojowej (15-30°C).

 1. Usunąć test z zaplombowanej saszetki foliowej, w której się znajduje i umieść go na czystej, równej powierzchni. Oznaczyć urządzenie identyfikacją pacjenta lub kontroli.  Dla uzyskania najlepszych wyników próba powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej godziny.
 2. Delikatnie wymieszać roztwór buforu ekstrakcyjnego. W przypadku białej butelki z buforem: Dodać 8-9 kropli (około 300ul) roztworu ekstrakcyjnego do probówki ekstrakcyjnej.
 3. Umieścić próbkę wymazu pacjenta w probówce ekstrakcyjnej. Przekręcić wymazówkę co najmniej 10 razy przyciskając wymazówkę do dna i ścianek probówki ekstrakcyjnej. Pozostawić wymazówkę w probówce ekstrakcyjnej przez jedną minutę, w czasie wyjmowania wymazówki, przetoczyć jej końcówkę o wnętrze probówki ekstrakcyjnej. Należy postarać się uwolnić jak największą ilość płynu.  Zutylizować użytą wymazówkę zgodnie ze stosowanym protokołem utylizacji odpadów skażonych biologicznie.
 4. Nałożyć nasadkę probówki i następnie dodać 2 krople (około 70-80 ul) wydzielonej próbki do studzienki/otworu próbkowego. Nie ruszać ani nie przesuwać urządzenia testowego dopóki test nie zostanie zakończony i będzie gotowy do interpretacji.

     5. Kiedy test zacznie się odbywać kolor będzie migrował przez membranę.  Należy poczekać aż pojawi (pojawią się) kolorowy(e) pasek (paski). Wyniki powinny      

         być  odczytane po 15 minutach. Nie odczytywać wyników po upływie 20 minut.

POBIERANIE PRÓBEK

W celu uzyskania prawidłowej wydajności testu należy użyć  wymazówki dostarczonej w zestawie.

Próbki wymazu nosowego:

Głowa pacjenta powinna być naturalnie luźna, następnie należy powoli obracać wymazówkę o ściany otworu nosowego pacjenta do podniebienia nosowego, a następnie powoli usunąć ją jednocześnie pocierając.  Używając tej samej wymazówki należy przetrzeć drugi otwór nosowy w taki sam sposób; umieścić wymazówkę z próbką w probówce ekstrakcyjnej  z dodanym uprzednio roztworem ekstrakcyjnym, przetaczać wymazówke przez około 10 sekund, a następnie należy przycisnąć końcówkę wymazówki do ścianki probówki, aby uwolnić antygen wymazówki. 

Próbki wymazu gardłowego

Głowa pacjenta powinna być lekko przechylona, usta otwarte; pacjent powinien wydawać dźwięk „ah”, uwidaczniając w ten sposób migdałki gardłowe po obu stronach.   Trzymając wymazówkę należy pocierać migdałki gardłowe pacjenta po obu stronach, przesuwając ją nieco mocniej w tył i przód co najmniej 3 razy.Umieścić wymazówkę z próbką w probówce ekstrakcyjnej  z dodanym uprzednio roztworem ekstrakcyjnym, przetaczać wymazówke przez około 10 sekund, a następnie przycisnąć końcówkę wymazówki do ścianki probówki, aby uwolnić antygen w wymazówce.

Wymazy nosowo-gardłowe:

Wymazówkę nosową należy umieścić w probówce ekstrakcyjnej, gdzie został zebrany wymaz gardłowy.  W ten sposób, w probówce ekstrakcyjnej, tak zwanej probówce wymazu nosowo-gardłowego,  znajduje się wymaz gardłowy i wymaz nosowy, należy przetaczać wymazówkę przez  około 10 sekund, następnie przycisnąć końcówkę wymazówki o ścianki probówk,i aby uwolnić antygen w wymazówce.

Transport i przechowywanie próbek:

Świeżo pobrane próbki powinny zostać przebadane tak szybko jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu godziny od pobrania próbek. Pobrane próbki mogą być przechowywane w temperaturze od  2 do 8°C, przez okres nie dłuższy niż 24 godziny; przez dłuższy okres przechowywać w temperaturze -70 °C, należy jednak unikać powtarzania cyklu zamrażanie-rozmrażanie

ZASADA BADANIA

Urządzenie Szybkiego Testu Wykrywania Antygenu SARS-COV-2 jest immunochromatograficznym testem bocznego przepływu.  Pasek testowy w kasecie zawiera: 

1) płytkę koniugatu w kolorze burgundowym zawierającą mysie monoklonalne przeciwciała nukleoproteiny przeciwko nowemu koronawriusowi, sprzężone ze złotem koloidalnym oraz przeciwciało kontrolne sprzężone ze złotem koloidalnym,

2), pasek z membraną nitrocelulozową zawierający jedną linię  testu (linię T) oraz linię kontrolną (linia C). Linia T jest wstępnie powleczona przeciwciałami w celu detekcji nukleoproteiny nowego koronawirusa, a  linia C jest wstępnie powleczona przeciwciałem linii kontrolnej.

Kiedy odpowiednia ilość próbki testu zostanie  umieszczona w studzience/otworze próbkowym  kasety, próbka, dzięki siłom kapilarnym migruje wzdłuż kasety. Jeżeli próbka zawiera nukleoproteinę nowego koronawirusa, ta nukleoproteina zwiąże się z mysimi koniugatami nukleoproteiny antygenu przeciwko nowemu koronawirusowi.  Kompleks immunologiczny jest następnie przechwycony przez wstępnie powleczone mysie przeciwciała monoklonalne nukleoproteiny przeciw nowemu koronawirusowi  tworząc linię T w kolorze burgundowym.

Brak linii T sugeruje wynik negatywny.  Każdy test zawiera kontrolę wewnętrzną (linia C), która powinna pokazywać linię koloru burgundowego przeciwciał kontrolnych, niezależnie od  powstania koloru na dowolnej linii testu.

Jeżeli linia C nie powstanie, wynik testu jest nieważny i próbka musi zostać zbadana z wykorzystaniem innego urządzenia.

WYNIK POZYTYWNY:

 

 

 

 


W obszarze paska kontroli (C) pojawi się kolorowy pasek, a inny kolorowy pasek pojawi się w obszarze T paska.

WYNIK NEGATYWNY:

 

 

 

 

 

 


W obszarze paska kontroli (C) pojawia się jeden kolorowy pasek. W obszarze paska testu (T) nie pojawia się żaden pasek.

 

 

 

NIEWAŻNY WYNIK:

 

 

 

 

 

Nie pojawia się pasek koloru.  Wyniki dowolnego testu, który po czasie, w którym odbywa się odczyt nie wytworzył kolorowego paska muszą być odrzucone.  Należy przejrzeć procedurę i powtórzyć z użyciem nowego testu.  Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy natychmiast przerwać używanie zestawu i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

 UWAGA :     

 1. Intensywność koloru w obszarze testowym (T) może różnić się w zależności od stężenia docelowych substancji w próbce. Zatem, każdy odcień koloru w obszarze testu powinien być uznany za wynik pozytywny.  Poza tym, poziom substancji nie może zostać ustalony za pomocą tego jakościowego testu.
 2. Niewystarczająca ilość próbki, niewłaściwa procedura postępowania lub wykonanie testu o przekroczonej dacie ważności to najbardziej prawdopodobne przyczyny błędu paska kontroli.

   

KONTROLA JAKOŚCI

Wewnętrzne kontrole proceduralne są zawarte w teście.  Kolorowy pasek pojawiający się w obszarze kontroli (C) uznawany jest za pozytywną wewnętrzną kontrolę proceduralną, która potwierdza właściwą ilość próbki oraz prawidłową technikę proceduralną.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Wyłącznie do profesjonalnego zastosowania diagnostycznego in vitro.
 • Nie stosować po wygaśnięciu daty wskazanej na opakowaniu. Nie używać testu jeżeli saszetka foliowa jest uszkodzona. Nie stosować testu ponownie.
 • Roztwór odczynnika ekstrakcyjnego zawiera rozwór soli; jeżeli roztwór znajdzie się w kontakcie ze skórą lub okiem należy przemyć dużą ilością wody.
 • Należy unikać ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego próbek używając nowego pojemnika do pobierania każdej próbki.
 • Przed przeprowadzeniem testu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
 • Nie należy jeść, pić ani palić w miejscu, gdzie obsługiwane są próbki oraz zestawy. Należy postępować ze wszystkimi próbkami tak, jak gdyby zawierały czynniki zakaźne.  Należy przestrzegać środków ostrożności dotyczących zagrożenia mikrobiologicznego przez całą procedurę oraz postępować zgodnie ze standardowymi  procedurami dotyczącymi prawidłowej utylizacji próbek.  W czasie testowania próbek należy posiadać odzież ochronną taką jak fartuch laboratoryjny, jednorazowe rękawice oraz ochronę oczu. 
 • Nie wymieniać ani nie mieszać odczynników z różnych zestawów.
 • Wilgoć i temperatura mogą negatywnie wpływać na wyniki.

Materiały użyte do testowania powinny być utylizowane zgodnie z regulacjami lokalnymi

OGRANICZENIA TESTU

 1. Urządzenie Szybkiego Testu Wykrywania Antygenu SARS-COV-2 jest przeznaczone do profesjonalnego użytku diagnostycznego in vitro, i powinno być stosowane wyłącznie w celu jakościowego wykrywania antygenu COVID-19.
 2. Test niniejszy został autoryzowany wyłącznie do detekcji białka z SARS-CoV-2, nie z innych wirusów czy patogenów.
 3. Etiologia infekcji oddechowej powodowanej przez mikroorganizmy inne niż wirus COVID-19 nie zostanie określona w tym teście. Urządzenie Szybkiego Testu Wykrywania Antygenu SARS-COV-2 jest w stanie wykrywać zarówno zdolne do życia (żywe) jak i martwe cząsteczki COVID-19.  Skuteczność Urządzenia Szybkiego Testu Wykrywania Antygenu SARS-COV-2 zależy od obciążenia antygenem i nie może korelować z PCR wykonanym na tej samej próbce.
 4. Jeżeli wynik test jest negatywny, a objawy kliniczne utrzymują się, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych testów z wykorzystaniem innych metod klinicznych. Wynik negatywny nie zawsze wyklucza obecność żywych antygenów COVID-19 w próbce, ponieważ mogą one być obecne poniżej minimum wykrywania testu.  Podobnie jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, diagnoza powinna być potwierdzona wyłącznie przez lekarza, po ocenie wszelkich ustaleń klinicznych i laboratoryjnych.
 5. Prawidłowość Urządzenia Szybkiego Testu Wykrywania Antygenu SARS-COV-2 nie została udowodniona jako identyfikacja lub potwierdzenie PCR.
 6. Niewłaściwe lub nieodpowiednie pobranie próbek, przechowywanie oraz transport mogą prowadzić do fałszywie negatywnych wyników testu.
 7. Wydaje się, że dzieci rozprzestrzeniają wirus przez dłuższy okres niż dorośli, co może prowadzić do różnic w czułości pomiędzy dziećmi a dorosłymi.
 8. Pozytywne i negatywne wartości predykcyjne w znacznym stopniu zależą od występowania. Fałszywe pozytywne wyniki testu są możliwe częściej w okresie niskiej aktywności COVID, kiedy występowanie jest określane  w stopniu średnim do niskiego.
 9. Generalnie, antygen jest wykrywalny w próbkach z górnych dróg oddechowych w czasie fazy ostrej infekcji. Wyniki pozytywne wskazują na obecność żywych antygenów wirusa, ale aby ustalić status infekcji konieczna jest kliniczna korelacja z historią pacjenta oraz innymi diagnostycznymi informacjami. Wyniki pozytywne nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub współ-infekcji w innymi wirusami. Wykryty czynnik nie może być definitywną przyczyną choroby.
 10. Negatywne wyniki testów nie mają na celu wykluczenie innych infekcji niż żywym SARS lub infekcji bakteryjnych.
 11. Negatywne wyniki pochodzące od pacjentów, u których objawy utrzymują się ponad pięć dni powinny być traktowane jako domniemanie, i, jeżeli jest to konieczne we względu na leczenie pacjenta, mogą zostać potwierdzone testem molekularnym.
 12. Jeżeli zróżnicowanie szczególnych wirusów i szczepów SARS jest potrzebne, wymagane jest dodatkowe testowanie, przeprowadzone w konsultacji z lokalnymi wydziałami zdrowia.

 

CZUŁOŚĆ ANALITYCZNA I REAKTYWNOŚĆ KRZYŻOWA

Urządzenie  Szybkiego Testu Wykrywania Antygenu SARS-COV-2 zostało ocenione z łączną ilością 44 izolatów bakteryjnych i wirusowych.  Izolaty bakteryjne zostały ocenione w stężeniu pomiędzy 107 and 109 org/mL. Izolaty wirusowe zostały ocenione w stężeniu co najmniej 104–108 TCID50/mL. Adenowirus 18 i wirus paragrypy 3 zostały przebadane przy  102 TCID50/mL oraz wirus grypy 14.  Żaden z organizmów lub wirusów wymienionych poniżej nie dał pozytywnego wyniku w Urządzeniu Szybkiego Testu Wykrywania Antygenu SARS-COV-2.

Panel bakteryjny:

Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides fragilis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus sanguis, Proteus vulgaris, Streptococcus sp. Gp. B, Streptococcus sp. Gp. C, Streptococcus sp. Gp. G, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma orale

Panel wirusowy:

Ludzki adenowirus B, Ludzki rinowirus 2, Ludzki adenowirus C, Ludzki rinowirus 14, Adenowirus typ 10, Ludzki  rinowirus16, Adenowirus typ 18, Odra, Ludzki koronawirus OC43, Świnka, Ludzki wirus Coxsackie  A9, Wirus Sendaj, Wirus Coxsackie B5, Wirus paragrypy 2, Ludzki wirus opryszczki 2, Wirus paragrypy 3

Wirus grypy                                                 

H1N1 Szczep N Nowa Kaledonia/20/99 IVR 116, TYP WIRUSA A

H1N1 Wyspy Salomona/03/06,TYP WIRUSA A                             

H3N2 Szczep N Panama/2007/99 , TYP WIRUSA A                       

H3N2 Szczep N Kijów/301/94, TYP WIRUSA A                                                     

Wisconsin/67/05, TYP WIRUSA A                                                                       

Brisbane/10/06, TYP WIRUSA A                                                                          

Panama, TYP WIRUSA B                                                                                     

Maryland, TYP WIRUSA B                                                                                     

Sztokholm, TYP WIRUSA B                                                                                   

Substancje Interferujące

Pełna krew oraz  kilka wyrobów sprzedawanych bez recepty, a także popularne chemikalia  zostały zbadane i nie powodują zakłóceń Testu Wykrywającego Antygen COVID-19 na następujących testowanych poziomach: pełna krew (2%); trzy płyny do płukania jamy ustnej sprzedawane bez recepty (25%); trzy tabletki - dropsy na ból gardła sprzedawane bez recepty (25%); trzy krople do nosa sprzedawane bez recepty (10%); 4-acetamidofenol (10 mg/mL); kwas acetylosalicylowy (20 mg/mL); chlorfeniramina (5 mg/mL); dekstrometorfan (10 mg/mL); difenhydramina (5 mg/mL); efedryna (20 mg/mL); Guaiacol glyceryl ether (20 mg/mL); oksymetazolina (10 mg/mL); fenylefryna (100 mg/mL); oraz fenylpropanolamina (20 mg/mL).

LITERATURA

 1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. (Patogeneza koronawirusa) Adv Virus Res 2011;81:85-164.
 2. Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. W: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. (Dziedziny wirusologii) 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2013:825-58.
 3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. (Epidemiologia, rekombinacja genetyczna i patogeneza koronawirusów) Trends Microbiol 2016;24:490-502.
 4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. (Pochodzenie i ewolucja patogenicznych koronawirusów). Nat Rev Microbiol 2019;17:181-192.
 5. Wong G, Liu W, Liu Y, Zhou B, Bi Y, Gao GF. MERS, SARS, and Ebola: the role of super-spreaders in infectious disease. (MER, SARS i Ebola; rola super rozprzestrzeniaczy w chorobie zakaźnej) Cell Host Microbe 2015;18:398-401.

Tylko do profesjonalnej diagnostyki in vitro. Test posiada CE i IVD.