Zakup z odroczonym terminem płatności dla jednostek budżetowych i instytucji. Sprawdź warunki »
Sterylne probówki typu Falcon 15ml, pakowane w worki, 10x50szt / 500szt

Sterylne probówki typu Falcon 15ml, pakowane w worki, 10x50szt / 500szt

G66010522
 • Sterylne, Wolne od DNaz i RNaz oraz pirogenów.
 • Sterylizacja E-beam.
 • Wykonane z nietoksycznego polipropylenu o wysokiej wytrzymałości w klasie VI USP.
 • Pojemność: 15ml.
 • Dostępne w wersji zakręcanej.
 • Wyposażone w miejsce na opis oraz wyraźną skalę.
 • Właściwa konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie.
 • Kompatybilne z większością wirówek  na rynku biotechnologicznym.
 • Odpowiednie do pracy w temperaturze od -80oC do +120oC.
 • Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami krzyżowymi.
 • Pełna automatyzacja produkcji i warunki Clean Room.
 • Produkcja zgodna z  ISO9001:2015 & ISO13485, ISO11137.

377,46 zł
Brutto
Ilość

Polityka prywatności

Koszta dostawy

Bezpieczeństwo zakupów

Probówki Falcon Googlab Scientific występują w dwóch rozmiarach: 15 mL i 50 mL. Probówki te oferują bardziej przyjazny dla środowiska sposób pracy w laboratorium, bez uszczerbku dla wyników doświadczeń. Biopolimer drugiej generacji zastosowany w probówkach składa się w 80% z zasobów odnawialnych. Skutkuje to znacznie zmniejszonym śladem węglowym. Ponadto Nasze certyfikaty sterylności oraz certyfikaty ISO świadczą o renomowanej jakości probówek i ich zmniejszonym wpływie na środowisko, co czyni je doskonałym wyborem dla laboratoriów, które chcą zmniejszyć swój ślad węglowy. Nasze probówki z polipropylenu są świetne do hodowli komórek, biologii komórkowej, przygotowywania próbek w laboratoriach mikrobiologii i biologii molekularnej. Ponadto probówki Falcon Googlab Scientific 15 mL i 50 mL z nakrętkami są optymalnie dostosowane do wirowania, mieszania i innych operacji. Nie tylko to, ale probówki te mają również pozytywny wpływ na ekologiczną wydajność każdego laboratorium.

Specyfikacja:

- pojemność 15ml

- materiał: polipropylen w jakości medycznej

- USP VI  spełnia wymagania poziomu analitycznego

- nakrętka wykonana z HDPE

- z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu

- szczelna zakrętka

- wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne

- zaprojektowane do obsługi jedna ręką

- sterylizowane promieniowaniem gamma E-Beam

- sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz

- niepirogenne

- max. Możliwość wirowania 12000g

- opakowanie:1x50szt.

Utylizacja probówek Googlab Scientific oraz ich opakowania:

Coraz ważniejszy staje się recykling materiałów, a w Europie prawie cała tektura jest poddawana recyklingowi. Opakowanie Falkonów Googlab Scientific składa się z kilku materiałów, głównie z kartonu, a pudełko wysyłkowe i składany karton składają się w 90% z materiałów pochodzących z recyklingu. Uprzejmie prosimy o pomoc we wspieraniu naszej próby uczynienia świata bardziej zrównoważonym miejscem poprzez zbieranie kartonowych opakowań po probówkach do recyklingu. Prosimy o wyrzucanie opakowań do odpowiednich pojemników w Państwa organizacji.

Ze względu na możliwość skażenia elementami biologicznymi, chemicznymi lub radioaktywnymi, ponowne wykorzystanie zużytych probówek stanowi trudny problem. W niektórych krajach istnieje obowiązek spalania tego typu odpadów niebezpiecznych. Możliwe jest jednak odzyskanie ciepła i energii z termicznego recyklingu zanieczyszczonych materiałów laboratoryjnych. Aby ograniczyć ilość niebezpiecznych odpadów plastikowych, należy stosować dwa oddzielne pojemniki: jeden na odpady niebezpieczne, a drugi na odpady niekrytyczne.

Kategoryzacja tych dwóch zestawów może być zależna od lokalnych przepisów. Dane te powinny być przekazane personelowi w laboratorium lub włączone do szkolenia. Aby dowiedzieć się więcej o lokalnych możliwościach recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym ekspertem ds. bezpieczeństwa biologicznego i lokalną administracją odpadów. Sugerujemy skorzystanie ze sprawdzonego lokalnego partnera w zakresie recyklingu. Korzystanie z usług "lokalnych" zmniejszy skutki ekologiczne transportu, a "certyfikowani" partnerzy są wspierani, ponieważ istotne jest właściwe i odpowiedzialne zarządzanie odpadami laboratoryjnymi.

Cechy:

 1. Probówki Falcon firmy Googlab Scientific to wygodne i bezpieczne rozwiązanie do hodowli komórek oraz przygotowywania próbek w laboratoriach mikrobiologii i biologii molekularnej.

 2. Zapewniają one spójne wyniki w szerokim zakresie zastosowań dzięki wytrzymałej konstrukcji.

 3. Odporna na chemikalia konstrukcja probówek sprawia, że są idealne do stosowania w środowiskach laboratoryjnych, gdzie używane są silne odczynniki.

 4. Posiadają one unikalny design, który pozwala użytkownikom łatwo zidentyfikować zawartość każdej probówki.

 5. Służą również do przechowywania próbek i roztworów o większej objętości oraz przygotowywania mastermiksów i buforów.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Probówek wirówkowych Falcon 15/50 ml z zakrętką:

 1. Bezpieczeństwo

1.1  Przeznaczenie użytkowania Probówek wirówkowych Falcon 15/50 mL z zakrętką.

To jednorazowe probówki wykonane z polipropylenu przeznaczone do przygotowywania, mieszania, wirowania, transportowania i przechowywania próbek i reagentów stałych i ciekłych. Produkty te mogą być używane w laboratoriach treningowych, rutynowych i badawczych z zakresu nauk o życiu, przemysłu lub chemii. Produkty te służą wyłącznie do celów badawczych. Googlab Scientific nie gwarantuje ich użycia w innych celach. Produkty te nie są odpowiednie do stosowania w diagnostyce lub terapeutyce. Produkty te mogą być używane tylko przez wysoko wykwalifikowany personel, który został przeszkolony w powyższych dziedzinach.

 

1.2 Ostrzeżenia dotyczące przeznaczenia użytkowania

OSTRZEŻENIE!

Szkody zdrowotne spowodowane przez trujące, promieniotwórcze lub agresywne chemikalia, jak również zakaźne ciecze i patogenne drobnoustroje. Przestrzegaj krajowych przepisów dotyczących obchodzenia się z tymi substancjami, poziomu „biosafety” swojego laboratorium oraz bezpieczeństwa danych producentów i notatek aplikacyjnych. Noś odpowiednie środki ochrony osobistej. Zasięgnij porady "Laboratory Biosafety Manual" (źródło: World Health Organization, Laboratory Biosafety Manual) dotyczące kompleksowych przepisów dotyczących obchodzenia się z materiałami biologicznie czynnymi ryzyka grupy II lub wyższej.

OSTRZEŻENIE!

Szkody zdrowotne spowodowane przez pęknięcie probówek. Podczas używania z ciekłym azotem, probówki mogą pęknąć.

Nie używaj probówek do ciekłego azotu. Zakres temperatur pracy przeznaczony to od -86 °C do +100 °C.

OSTRZEŻENIE!

Szkody zdrowotne spowodowane przez ulatniające się substancje. Próbki cieczy pieniącej się lub tworzące gazy mogą uciekać, jeśli:

 • Zakrętka probówki nie jest odpowiednio zamknięta.
 • Obszar uszczelniający jest uszkodzony.
 • Probówka jest napełniona ponad dopuszczalną pojemnością nominalną. Używaj tylko wizualnie idealnych i nieuszkodzonych probówek. Poprawnie zamknij pokrywki probówek. Nie uszkodź przy tym obszaru uszczelniającego. Przestrzegaj maksymalnego poziomu napełnienia. Zabezpiecz odpowiednio transport lub przechowywanie.

UWAGA!

Straty próbki spowodowane nieodpowiednim wyposażeniem Należy pamiętać, że przy używaniu probówek wirówkowych Falcon 15/50 ml z nieodpowiednim wyposażeniem (np. nieodpowiedni rotor/adapter lub wkład do mieszania), probówki mogą być zniszczone, a zawartość może ulec uwolnieniu. Proszę zwrócić uwagę na wysokość i średnicę probówki. Używaj tylko odpowiednich wkładów do wirowania lub wkładów do mieszania. Używaj odpowiedniego adaptera dla probówek wirówkowych Falcon 15/50 ml Googlab Scientific

OSTRZEŻENIE!

Straty próbki podczas wirowania. Probówki są narażone na silne siły podczas wirowania, w tym wysokie siły „g” lub temperatury powyżej 40 °C w wirowaniach bez chłodzenia (komora rotorowa; rotor; próbka). Jeśli są używane nieprawidłowo, probówki mogą być zniszczone i uwolnić substancje, które zawierają. Poprawnie zamknij pokrywkę przed wirowaniem. Przestrzegaj maksymalnie dopuszczalnej temperatury wirowania. Przestrzegaj maksymalnie dopuszczalnych sił wirowania. Przeczytaj instrukcję obsługi wirowania. Pamiętaj, że rozpuszczalniki organiczne mogą zmniejszyć odporność mechaniczną probówek.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zanieczyszczenia przy wielokrotnym użyciu. Należy pamiętać, że wielokrotne użycie probówek może zanieczyścić próbki, co uniemożliwi ich dalsze użycie. Probówki służą wyłącznie do jednorazowego użycia. Po jednorazowym użyciu, należy zutylizować odpady zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zagospodarowania substancji i próbek, z którymi miały one kontakt. Przestrzegaj przepisów laboratorium.

2.        Użytkowanie probówek wirówkowych Falcon 15/50 ml Googlab Scientific.

 

Są przeznaczone do jednorazowego użycia. Należy zawsze zachować ostrożność podczas pracy z próbkami chemicznymi, biologicznymi lub radioaktywnymi, stosując się do odpowiednich procedur i przepisów bezpieczeństwa. Należy upewnić się, że pokrywka jest szczelnie zamknięta i że nie ma uszkodzeń w obszarze uszczelnienia. Przed wirowaniem, należy upewnić się, że pokrywka jest szczelnie zamknięta i przestrzegać maksymalnie dopuszczalnej temperatury i sił wirowania. Należy unikać używania rozpuszczalników organicznych, ponieważ mogą one zmniejszyć odporność mechaniczną probówek.

2.1 Konserwacja probówek wirówkowych Falcon 15/50 ml Googlab Scientific. Są przeznaczone do jednorazowego użycia, więc nie ma konieczności ich konserwacji. Po użyciu, należy pamiętać o prawidłowym utylizowaniu probówek zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, w zależności od substancji i próbek, z którymi miały one kontakt.

2.2 Magazynowanie probówek wirówkowych Falcon 15/50 ml Googlab Scientific. Powinny być przechowywane w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej. Należy unikać przechowywania ich w wilgotnych warunkach lub w pobliżu źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia probówek. Przed użyciem, należy upewnić się, że probówki są czyste i nieuszkodzone.

2.3 Utylizacja.  Po użyciu, należy prawidłowo utylizować probówki Falcon 15/50 ml Googlab Scientific zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, w zależności od substancji i próbek, z którymi miały one kontakt. Należy unikać wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady i zawsze stosować się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących utylizacji.

2.4 Recycling Probówki Falcon 15/50 ml Googlab Scientific. Mogą być poddane recyklingowi w zależności od lokalnych regulacji i możliwości recyklingu. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmami recyklingowymi, aby uzyskać informacje na temat możliwości recyklingu probówek w danym regionie.

2.5 Instrukcja prawidłowego użytkowania. Ważne jest, aby podczas używania probówek Falcon 15/50 ml Googlab Scientific zawsze postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta oraz przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie probówek może prowadzić do uszkodzenia, zanieczyszczenia lub uwolnienia zawartości, powodując szkody dla użytkownika, sprzętu laboratoryjnego lub środowiska. Zaleca się używanie probówek tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Zawsze należy stosować środki ochrony osobistej i przestrzegać właściwych procedur postępowania z potencjalnie niebezpiecznymi materiałami. Podczas wirowania należy pamiętać o prawidłowym zamknięciu zakrętki probówki i przestrzegać specyfikacji dotyczących maksymalnej temperatury i siły wirowania „g”. Należy używać odpowiednich wkładek do wirówki i adapterów do probówek. Zaleca się jednorazowe użycie probówek, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki, po użyciu należy je odpowiednio zutylizować, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym laboratorium lub lokalnymi zasadami utylizacji. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby stosować właściwe metody obchodzenia się, przechowywania i usuwania probówek Falcon 15/50 ml Googlab Scientific, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność wyników badań, jednocześnie minimalizując potencjalny wpływ na środowisko.

2.6 Etykietowanie. Ważne jest, aby prawidłowo oznakować probówki Falcon 15/50 ml Googlab Scientific przed i po użyciu, aby uniknąć pomieszania próbek i utraty informacji. Należy użyć odpowiedniej metody etykietowania, np. permanentnego markera na białym polu przeznaczonym do opisania probki lub systemu etykietowania, który jest kompatybilny z probówkami. Prawidłowo oznaczcie probówki nazwą próbki, datą i wszelkimi innymi istotnymi informacjami, takimi jak stężenie lub warunki przechowywania. Należy pamiętać o weryfikacji i sprawdzeniu etykiet przed użyciem, aby zapewnić dokładną identyfikację próbek.

 

2.7 Kontrola jakości. Ważne jest, aby przeprowadzać regularne kontrole jakości probówek Falcon 15/50 ml Googlab Scientific, aby upewnić się, że są zgodne ze specyfikacją i nie zostały w żaden sposób uszkodzone lub naruszone. Przed użyciem należy sprawdzić, czy probówki nie mają widocznych wad lub uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub wgniecenia. Sprawdzić probówki pod kątem prawidłowego zamknięcia i funkcjonalności, a także oznakowania. Należy przestrzegać daty ważności, jeśli taka istnieje i nie używać przeterminowanego produktu.

 

2.8 Szkolenie. Ważne jest, aby cały personel używający probówek Falcon 15/50 ml Googlab Scientific był odpowiednio przeszkolony w zakresie ich użytkowania oraz procedur bezpieczeństwa w laboratorium. Należy upewnić się, że wszyscy są zaznajomieni z instrukcją obsługi, właściwymi metodami postępowania i przechowywania oraz przepisami dotyczącymi utylizacji. Regularnie przeprowadzaj aktualizacje i szkolenia przypominające dotyczące procedur bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że cały personel zna najnowsze przepisy i najlepsze praktyki.

 

2.9 Certyfikacja. Probówki Falcon 15/50 ml Googlab Scientific posiadają certyfikaty i spełniają normy do użytku badawczego, jak ISO i USP VI. Certyfikaty te gwarantują, że probówki spełniają wymagane normy jakości i bezpieczeństwa, i mogą być z ufnością stosowane w laboratoriach badawczych, przemyśle i naukach przyrodniczych.

2.10 Pomoc techniczna. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych związanych z probówkami Falcon 15/50 ml Googlab Scientific, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej producenta. Będą oni w stanie dostarczyć Ci wszelkich dodatkowych informacji lub wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, których możesz potrzebować.

2.11 Informacje dodatkowe. Należy pamiętać, że niniejsze instrukcje są ogólnymi wytycznymi, a konkretne przepisy i wytyczne mogą się różnić w zależności od lokalizacji, laboratorium oraz rodzaju próbek i odczynników, z którymi się pracuje. Dobrą praktyką jest zawsze sprawdzenie u władz lokalnych i odpowiednich stowarzyszeń zawodowych, aby poznać wszelkie specyficzne przepisy lub wytyczne, które mają zastosowanie w danej sytuacji.

2.12 Procedury awaryjne. Ważne jest posiadanie procedur awaryjnych na wypadek wypadków lub zdarzeń z udziałem probówek Falcon 15/50 ml Googlab Scientific. Procedury te powinny obejmować działania w przypadku rozlania, pożaru lub narażenia na działanie materiałów niebezpiecznych. Należy upewnić się, że cały personel jest zaznajomiony z procedurami awaryjnymi i ma dostęp do odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak stanowiska do płukania oczu, gaśnice i sprzęt ochronny.

2.13 Ciągłe doskonalenie Ważne jest, aby stale przeglądać i doskonalić procedury i protokoły bezpieczeństwa związane z używaniem probówek Falcon 15/50 ml Googlab Scientific. Może to obejmować regularne audyty bezpieczeństwa, szkolenia pracowników oraz aktualizacje przepisów i najlepszych praktyk. Wdrażając plan ciągłego doskonalenia, Twoje laboratorium może zapewnić, że Probówki Falcon 15/50 ml Googlab Scientific są używane w najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób, jednocześnie minimalizując potencjalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

2.14 Podsumowanie. Probówki Falcon 15/50 ml Googlab Scientific są niezawodnym i wydajnym narzędziem do badań laboratoryjnych, jeśli są używane prawidłowo. Stosując się do instrukcji użytkowania podanych przez producenta, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz właściwych procedur obsługi, przechowywania i utylizacji, można zapewnić dokładność wyników badań, minimalizując jednocześnie potencjalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Regularne szkolenia i aktualizacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa i najlepszych praktyk mogą również pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z tych probówek.